LVI- AMMATTILAISTEN KARKKIKAUPPA

Täyttöventtiiliryhmä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien keruupiirien täyttöön.
Monipuoliset venttiilit, mudanerotin sekä eristettykotelo.

Ensimmäinen sulku kolmitieventtiili 
Piirien lähdöissä myös omat sulut.

Mudanerotin sulkujen välissä, jonka puhdistus onnistuu helposti.

Paketti eristetty polystyreeni (ESP) kotelolla kondenssin estämiseksi.

Tuotenumero Nimi Lisätiedot Lisää tarjouspyyntöön
5362890 TÄYTTÖVENTTIILIRYHMÄ DN 25 1"
kpl
Lisää
Lisätty tarjouspyyntöön!
Koriin lisäys epäonnistui.

Asennus ja käyttö
Runkoon merkityt nuolet osoittavat virtaussuunnan.
G 1" ulkokierre on liitettävä syöttäöputkiin. G 3/4" ulkokierre liitokset käytetään keruupiirin täyttöön ja tyhjentämiseen.
Keruunesteen täyttämiseksi piiriin suljetaan venttiili (1) ja avataan venttiilit (3) ja (4), jotka sijaitsevat täyttö- ja purkuliittimissä.
Kun täyttö on suoritettu suljetaan venttiilit (3) ja (4) ja avataan venttiili (1).
Suodattimen (sihdin) (5) puhdistamiseksi suljetaan venttiilit (1) ja (2) ja ruuvataan korkki ulos 30mm avaimella, otetaan suodatin ulos ja pestään se.
Aseta suodatin paikalleen ja kiristä korkki ruuvin päähän asti.
Ennen järjestelmän käynnistämistä on tärkeää täyttää keruupiiri, kuten edellä on selitetty, jotta voidaan varmistaa, että
kompensoidaan suodattimen puhdistuksessa menetetty lisäaine.
Tämän vuoksi suosittelemme, että suodattimen puhdistus suoritetaan ennen keruunesteen lisäämistä.

Huomaa, että suodatin vaatii vain edellä selostetut puhdistustoimenpiteet, eikä se vaadi mitään muuta erityistä huoltoa.
Kondenssiveden tai jään muodostumisen välttämiseksi täyttöyksikön on oltava seuraava suojattava polystyreenivaahtomuovisuojalla, joka pidetään kiinni yksikön mukana toimitetuilla pidikkeillä.

Tekniset ominaisuudet
Maksimi käyttölämpötila : 100 °C
Min käyttölämpötila : -20 °C(*)
Max käyttöpaine : 1,3 Mpa
KV : 8,15 m³/h
Kierteet : ulkokierre G 3/4” UNI-ISO 228/1, ulkokierre G1” UNI-ISO 228/1

*edellyttäen, että neste pysyy nestemäisenä

Mittakuva kuvakirjastossa.